62. Međunarodni dječji festival

62. MDF Šibenik

 • 62. MDF Šibenik
 •   Početak: 21.06.22 09:00
 •   Završetak: 21.06.22 23:00
 •   Lokacija:
 •   Adresa:
 •   Organizator: HNK u Šibeniku
 • Radionički program  09.00

  HNK u Šibeniku  - "Najljepši posao na svijetu", Gradsko kazalište Trešnja, Ivica Ivanac  19.00

  Stara gradska jezgra, Teatro Pavana, Žirafe 19.45.

  Poljana, Cirkultura, Las Calaveras 20.00

  Ljetna pozornica,  "Carevo novo ruho", Gradsko kazalište Požega ( Hans Christian Andersen) 21.00

  Ljetno kino,  Ulica Don Krste Stošića, Encanto - naš čarobni svijet, 21.15