Bloom

Adventura - koncert

  • Bloom
    Adventura - koncert
  •   Početak: 27.12.19 22:00
  •   Završetak: 27.12.19 23:30
  •   Lokacija: Mala loža
  •   Adresa: Trg Ivana Pavla II, 22000 Šibenik
  •   Organizator: