Crkva i zvono sv. Tome u Puli

Izložba

  • Crkva i zvono sv. Tome u Puli
    Izložba
  •   Početak: 12.03.20 19:00
  •   Završetak: 12.03.20 20:00
  •   Lokacija: Muzej grada Šibenika
  •   Adresa:
  •   Organizator:

Muzej grada Šibenika


  Gradska vrata 3, 22000 Šibenik

  +385 22 213 880 / +385 22 213 888

  http://www.muzej-sibenik.hr