Crkva i zvono sv. Tome u Puli

Izložba

  • Crkva i zvono sv. Tome u Puli
    Izložba
  •   Start: 12.03.20 19:00
  •   End: 12.03.20 20:00
  •   Location: Muzej grada Šibenika
  •   Address:
  •   Organizer:

The Šibenik City Museum


  Gradska vrata 3, 22000 Šibenik

  +385 22 213 880 / +385 22 213 888

  http://www.muzej-sibenik.hr