Filmska večer - Rimini

Filmska srijeda na Barone - Rimini

  • Filmska srijeda na Barone - Rimini
  •   Početak: 10.08.22 21:00
  •   Završetak: 10.08.22 22:00
  •   Lokacija: Tvrđava Barone
  •   Adresa: Put Vuka Mandušića
  •   Organizator: Tvrđava kulture