Filmska večer

Filmska subota na Barone - Tabaluga

  • Filmska subota na Barone - Tabaluga
  •   Početak: 27.08.22 21:00
  •   Završetak: 27.08.22 23:00
  •   Lokacija: Tvrđava Barone
  •   Adresa: Put Vuka Mandušića
  •   Organizator: Tvrđava kulture