Fritulada

Adventura-natjecanje

  • Fritulada
    Adventura-natjecanje
  •   Početak: 17.12.19 18:00
  •   Završetak: 10.12.19 19:30
  •   Lokacija: Perivoj Roberta Visianija
  •   Adresa: Perivoj Roberta Visianija, 22000 Šibenik
  •   Organizator:

Perivoj Roberta Visianija