Izložba

Izložba ,, Hrvatski sokol“

  • Izložba ,, Hrvatski sokol“
  •   Početak: 01.10.21 13:00
  •   Završetak: 01.10.21 15:00
  •   Lokacija: GRADSKA KNJIŽNICA ,,JURAJ ŠIŽGORIĆ“ ŠIBENIK
  •   Adresa:
  •   Organizator: Hrvatski športski muzej, Javna ustanova ,,Športski objekti Šibenik“ i Gradska knjižnica ,,Juraj Šižgorić“ Šibenik
  • Autori izložbe: doc.dr.sc. Zrinko Čustonja, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i mr.sc. Đurđica Bojanić, muzejska savjetnica, Hrvatski športski muzej

     

Gradska knjižnica Juraj Šižgorić


  Poljana 6, 22000 Šibenik

  +385 (0)22 201-280

  +385 (0)22 201-280

  http://www.knjiznica-sibenik.hr