Izložba

Izložba izrade i pečenja keramike na neolitički

  • Izložba izrade i pečenja keramike na neolitički
  •   Početak: 20.10.21 19:00
  •   Završetak: 06.11.21 19:00
  •   Lokacija: MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
  •   Adresa:
  •   Organizator: Arheološki muzej Istre
  • Dvorana za povremene izložbe

     

Muzej grada Šibenika


  Gradska vrata 3, 22000 Šibenik

  +385 22 213 880 / +385 22 213 888

  http://www.muzej-sibenik.hr