,,Kritika mračnog uma ( ili o etici kajanja)“, prof.dr. Zlatka Kramarića

  • ,,Kritika mračnog uma ( ili o etici kajanja)“, prof.dr. Zlatka Kramarića
  •   Start: 11.09.21 11:00
  •   End: 11.09.21 12:00
  •   Location: GRADSKA KNJIŽNICA ,,JURAJ ŠIŽGORIĆ“ ŠIBENIK
  •   Address:
  •   Organizer: Dani makedonske kulture u Šibeniku
  • Organizator Hrvatsko-makedonska tangenta

CITY LIBRARY JURAJ ŠIŽGORIĆ


  Poljana 6, 22000 Šibenik

  +385 (0)22 201-280

  +385 (0)22 201-280

  http://www.knjiznica-sibenik.hr