Međunarodni dječji festival

Međunarodni dječji festival - svečano otvorenje

  • Međunarodni dječji festival - svečano otvorenje
  •   Početak: 18.06.22 21:00
  •   Završetak: 18.06.22 22:30
  •   Lokacija: Trg Republike Hrvatske
  •   Adresa: Šibenik
  •   Organizator: HNK u Šibeniku
  • https://www.mdf-sibenik.com/