Međunarodni dječji festival

Međunarodni dječji festival - svečano otvorenje

  • Međunarodni dječji festival - svečano otvorenje
  •   Start: 18.06.22 21:00
  •   End: 18.06.22 22:30
  •   Location: Trg Republike Hrvatske
  •   Address: Šibenik
  •   Organizer: HNK u Šibeniku
  • https://www.mdf-sibenik.com/