Poezija uz kavu

  • Poezija uz kavu
  •   Početak: 11.09.21 12:00
  •   Završetak: 11.09.21 13:00
  •   Lokacija: SCENA KOD KRSTIONICE
  •   Adresa:
  •   Organizator: ŠKURE – šibenske književne ure
  • Sudjeluju: Krešo Bagić, Sanja Baković, Branko Čegec, Velibor Čolić, Lidija Deduš, Stipe Grgas, Almin Kaplan, Zvonko Karanović, Miroslav Kirin, Lea Kovacs….