Prikazanje života sv. Lovre mučenika

Predstava

  • Prikazanje života sv. Lovre mučenika
    Predstava
  •   Početak: 14.01.20 19:00
  •   Završetak: 14.01.20 20:00
  •   Lokacija: Crkva sv. Frane
  •   Adresa:
  •   Organizator: Hvarsko pučko kazalište