festival

Project Vojarna Open Air 2019

Monika Kruse

  • Project Vojarna Open Air 2019
    Monika Kruse
  •   Početak: 27.07.19 21:00
  •   Završetak: 28.07.19 06:00
  •   Lokacija: Bivša Vojarna Bribirskih knezova,
  •   Adresa: Mandalina, Šibenik
  •   Organizator: Glazbena udruga Echo
  • Festival techna i srodnih zvukova