Project Vojarna Open Air

Hangar 303

  • Project Vojarna Open Air
    Hangar 303
  •   Početak: 24.07.21 22:00
  •   Završetak: 25.07.21 12:00
  •   Lokacija: Bivša vojarna Bribirskih knezova
  •   Adresa: Ul. Velimira Škorpika 8-18, 22000 Šibenik
  •   Organizator: