Plesni festival

Šibenik Dance Festival - Tvrđava Barone - Until it lasts

  • Šibenik Dance Festival - Tvrđava Barone - Until it lasts
  •   Početak: 27.07.23 21:30
  •   Završetak: 27.07.23 23:30
  •   Lokacija: Tvrđava Barone
  •   Adresa: Put Vuka Mandušića
  •   Organizator: Plesni teatar Sjene
  • https://sibenikdancefestival.com/