Silente & Bluvinil

  • Silente & Bluvinil
  •   Početak: 05.06.21 21:00
  •   Završetak: 05.06.21 23:00
  •   Lokacija: Tvrđava Sv.Mihovila
  •   Adresa: Zagrađe 21, 22000 Šibenik
  •   Organizator: Tvrđava kulture

Tvrđava sv. Mihovila


  Zagrađe 21, 22000 Šibenik

  +385 (91) 497 5547

  +385 (91) 497 5547

  http://www.tvrdjava-kulture.hr