Međunarodni festival animiranog filma

Supertoon Festival

Planktoon 1, Supercomm 1 & Supertune 1

  • Supertoon Festival
    Planktoon 1, Supercomm 1 & Supertune 1
  •   Početak: 22.07.19 21:00
  •   Završetak: 22.07.19 23:45
  •   Lokacija: Gorica
  •   Adresa: Šibenik
  •   Organizator: Supertoon Festival
  • Više informacija na: www.supertoonfestival.com