Međunarodni festival animiranog filma

Supertoon festival

Re.run Studentoon 1 i Grandtoon 1

  • Supertoon festival
    Re.run Studentoon 1 i Grandtoon 1
  •   Početak: 23.07.19 12:00
  •   Završetak: 23.07.19 14:00
  •   Lokacija: Studio Galerije sv. Krševana
  •   Adresa: Petra Nakića bb, 22000 Šibenik
  •   Organizator: Supertoon festival
  • Projekcije

Galerija sv. Krševana


  Don Krste Stošića bb, 22000 Šibenik

  + 385 22 330 049

  www.galerija-sv-krsevana.hr