Međunarodni festival animiranog filma

Supertoon festival

Planktoon 4, Studentoon 4 i Grandtoon 4

  • Supertoon festival
    Planktoon 4, Studentoon 4 i Grandtoon 4
  •   Početak: 26.07.19 12:00
  •   Završetak: 26.07.19 14:00
  •   Lokacija: Studio Galerije sv. Krševana
  •   Adresa: Petra Nakića bb, 22000 Šibenik
  •   Organizator: Supertoon festival

Galerija sv. Krševana


  Don Krste Stošića bb, 22000 Šibenik

  + 385 22 330 049

  www.galerija-sv-krsevana.hr