Tranzicija u niskougljično društvo i otpornost zajednice

Predavanje

  • Tranzicija u niskougljično društvo i otpornost zajednice
    Predavanje
  •   Početak: 18.02.20 18:00
  •   Završetak: 18.02.20 19:00
  •   Lokacija:
  •   Adresa:
  •   Organizator:

Gradska knjižnica Juraj Šižgorić


  Poljana 6, 22000 Šibenik

  +385 (0)22 201-280

  +385 (0)22 201-280

  http://www.knjiznica-sibenik.hr