Filmska večer - Paralelne majke

Tvrđava Barone - filmska subota na Baroneu

  • Tvrđava Barone - filmska subota na Baroneu
  •   Početak: 06.08.22 21:00
  •   Završetak: 30.11.-1 00:00
  •   Lokacija: Tvrđava Barone
  •   Adresa: Put Vuka Mandušića
  •   Organizator: Tvrđava kulture
  • Filmska večer - Paralelne majke