festival

Fališ festival

Festival alterantive i ljevice

  • Fališ festival
    Festival alterantive i ljevice
  •   Početak: 06.09.19 20:00
  •   Završetak: 06.08.19 22:00
  •   Lokacija: Mala loža
  •   Adresa: Trg Ivana Pavla II., Šibenik
  •   Organizator: Udruga Fališ Šibenik