DJ session

Kanal 4

Stipe Jazzy Širinić

  • Kanal 4
    Stipe Jazzy Širinić
  •   Početak: 11.07.19 20:00
  •   Završetak: 11.07.19 22:00
  •   Lokacija: Tvrđava Barone
  •   Adresa: Šibenik
  •   Organizator: Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik
  • Ljeto na Baroneu

Tvrđava Barone


  Put Vuka Mandušića, 22000, Šibenik

  + 385 91 497 55 47

  + 385 91 497 55 47

  https://www.tvrdjava-kulture.hr