filmski program

Srijedom po svijetu

Na putu (Francuska)

  • Srijedom po svijetu
    Na putu (Francuska)
  •   Početak: 24.07.19 21:30
  •   Završetak: 24.07.19 23:30
  •   Lokacija: Tvrđava Barone
  •   Adresa: Šibenik
  •   Organizator: Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik
  •  KeepGoing, Joachim Lafosse, Belgium / France, 2018, 84'

Tvrđava Barone


  Put Vuka Mandušića, 22000, Šibenik

  + 385 91 497 55 47

  + 385 91 497 55 47

  https://www.tvrdjava-kulture.hr