Međunarodni festival animiranog filma

Supertoon festival

Open air kino

  • Supertoon festival
    Open air kino
  •   Početak: 23.07.19 21:00
  •   Završetak: 23.07.19 23:00
  •   Lokacija: Gorica
  •   Adresa: Šibenik
  •   Organizator: Supertoon festival
  • Projekcije